Chomiczki

Pochodzenie słowa "chomiczki" jest łatwe do odgadnięcia. Wystarczy przeczytać moje nazwisko. Już od najmłodszych lat zwracano się do mnie "chomik" lub "chomiczek". Tego ostatniego określenia używali koledzy i przyjaciele, uważając że idealnie pasuje do mojej "mikrej" postury.

Pasją, której oddaję się od kilkunastu lat jest poszukiwanie - w dostępnych źródłach - mało znanych wydarzeń, które miały miejsce na Pomorzu. W tym miejscu chciałbym je publikować. Krótkie historyjki, które, jak sądzę, przedstawię w sposób lekki, łatwy i przyjemny, będą dotyczyły zarówno przeszłości jak i teraźniejszości. Będzie tak jak w życiu. Czasami wesoło, czasami smutno.

Poszczególne teksty pogrupowałem w dobranych terytorialnie " szufladkach" w taki sposób, żeby każdy chomiczek został przypiany do miejsca, którego dotyczy.

11 Tysięcy Dziewic

W gdańskim Kościele Mariackim, w południowej części prezbiterium, pomiędzy kaplicami: Ferberów i św. Jakuba, znajduje się Kaplica 11 Tysięcy Dziewic. Ta niecodziennie spotykana nazwa powoduje, że turyści zadają mi następujące pytanie: Panie przewodniku skąd się wzięło takie dziwne określenie? Wyczerpująca odpowiedź zajmuje trochę czasu jednak warto uzbroić się w cierpliwość i doczekać końca opowieści. Jak informują "Żywoty Świętych", w czasach cesarza rzymskiego Maksencjusza ( IVw.) w królestwie Bretanii żyła królewna Urszula. Jako gorliwa chrześcijanka zdecydowała ofiarować swoje dziewictwo Panu Bogu. Niestety jej ojciec miał inne plany. Postanowił wydać ją za mąż. Przyszła Święta chcąc wypełnić śluby czystości, w towarzystwie 10 przyjaciółek wsiadła na statek i uciekła "gdzie oczy poniosą". Wiatry i prądy morskie skierowały okręt na północ, gdzie dziewczęta wpadły w ręce pogańskich Hunów. Najpierw zgwałcone, później zamordowane, pochowane zostały w Kolonii. Dwie z nich ( Św. Urszula i Św. Kordula) zostały później wyniesione na ołtarze. Jednak legenda uparcie mówiła o 11 tysiącach. Dlaczego?. Sprawa definitywnie została wyjaśniona po 1945 r. W czasie II wojny zniszczony został kościół św. Urszuli. Podczas odbudowy, mieszkańcy Kolonii odnaleźli kamienną tablicę inskrypcyjną, której najistotniejszy fragment wyglądał tak: XI M V. Kluczem do rozwiązania zagadki była litera M. W przeszłości została błędnie odczytana jako tysiąc( łac. mille). Natomiast za litera M kryło się zupełnie inne słowo - męczeństwo( łac. martyrologium). Wówczas prawidłowe odczytanie zapisu średniowiecznego kronikarza jest dziecinnie proste. 11 Męczennic Dziewic (Virgo to po łacinie- dziewica).