Chomiczki

Pochodzenie słowa "chomiczki" jest łatwe do odgadnięcia. Wystarczy przeczytać moje nazwisko. Już od najmłodszych lat zwracano się do mnie "chomik" lub "chomiczek". Tego ostatniego określenia używali koledzy i przyjaciele, uważając że idealnie pasuje do mojej "mikrej" postury.

Pasją, której oddaję się od kilkunastu lat jest poszukiwanie - w dostępnych źródłach - mało znanych wydarzeń, które miały miejsce na Pomorzu. W tym miejscu chciałbym je publikować. Krótkie historyjki, które, jak sądzę, przedstawię w sposób lekki, łatwy i przyjemny, będą dotyczyły zarówno przeszłości jak i teraźniejszości. Będzie tak jak w życiu. Czasami wesoło, czasami smutno.

Poszczególne teksty pogrupowałem w dobranych terytorialnie " szufladkach" w taki sposób, żeby każdy chomiczek został przypiany do miejsca, którego dotyczy.

Piano Nobile

Posesorzy gdyńskich kamienic wznoszonych w połowie lat trzydziestych XX wieku z niepokojem patrzyli na fasady swoich domów, na których architekt nie przewidział żadnych dekoracji. Stylistyka późnej odmiany modernizmu (funkcjonalizm) preferowała, bowiem płaską wyprawę ściany frontowej nie dopuszczając do jej rozczłonkowania w postaci balkonów czy wykuszy. Szczególnie wśród kamienic położonych wewnątrz pierzei ulicy, których fasady komponowano według estetyki kąta prostego, monotonia rozmieszczonych punktowo okien nie ubranych w żaden ozdobny "kostium" - powodowała przygnębiające wrażenie. Jedynym odstępstwem projektantów, jakie stosowali od ogólnie przyjętej zasady, było użycie rozwiązania nazywanego w architekturze - piano nobile. Polegało ono na szczególnym wyróżnieniu wyłącznie jednej kondygnacji budynku, na której znajdowało się rezydencjonalne, wielopokojowe mieszkanie, zajmowane najczęściej przez właściciela kamienicy. Wyjątkowy prestiż takiego piętra podkreślano stosując dekorację w postaci boniowania pasmowego lub wprowadzając drobniejszy podział stolarki okiennej. W Gdyni możemy spotkać trzy przykłady "piano nobile", występujące w fasadach następujących kamienic: Jana Radkego - Świętojańska 18, doktora Stanisława Kryna - Świętojańska 36 oraz notariusza Henryka Chudzińskiego - Władysława IV 53.