Chomiczki

Pochodzenie słowa "chomiczki" jest łatwe do odgadnięcia. Wystarczy przeczytać moje nazwisko. Już od najmłodszych lat zwracano się do mnie "chomik" lub "chomiczek". Tego ostatniego określenia używali koledzy i przyjaciele, uważając że idealnie pasuje do mojej "mikrej" postury.

Pasją, której oddaję się od kilkunastu lat jest poszukiwanie - w dostępnych źródłach - mało znanych wydarzeń, które miały miejsce na Pomorzu. W tym miejscu chciałbym je publikować. Krótkie historyjki, które, jak sądzę, przedstawię w sposób lekki, łatwy i przyjemny, będą dotyczyły zarówno przeszłości jak i teraźniejszości. Będzie tak jak w życiu. Czasami wesoło, czasami smutno.

Poszczególne teksty pogrupowałem w dobranych terytorialnie " szufladkach" w taki sposób, żeby każdy chomiczek został przypiany do miejsca, którego dotyczy.

Święta Oliwa

Święta Oliwa żyła na przełomie VI i VII w. Zginęła śmiercią męczeńską a jej szczątki spoczywają w katedralnym kościele w Anagni we Włoszech. W ikonografii świętą przedstawiano jako młodą dziewczynę, ubraną w skromne szaty i  z gałązką oliwną w ręce.
Gorącym orędownikiem sprowadzenia jej relikwii do Oliwy był opat Michał Hacki. Starania trwające kilkanaście lat, przez niego i jego następców, zostały w końcu uwieńczone powodzeniem. Papież Klemens XI pozwolił publicznie uprawiać kult religijny, a arcybiskup Anagni przekazał oliwskim cystersom część przedramienia świętej. Zakonnicy ufundowali marmurowy ołtarz, lokalizując go w ambicie kościoła klasztornego tuż obok ołtarza "Cierniem Ukoronowanie", w którego predelli umieścili srebrny relikwiarz wykonany przez gdańskiego złotnika Jana Jöde. Pierwszą mszę św. w intencji szczęśliwego sprowadzenia relikwii odprawiono 7.06.1739 r.
Święto wraz z odpustem obchodzono uroczyście w pierwszą niedzielę po Bożym Ciele, a pątnicy pielgrzymowali z pobliskich, cysterskich wiosek- Strzyży, Brzeźna, Jelitkowa, Sopotu, Matarni, Banina i Tuchomia. Panny biorące udział w pielgrzymce przynosiły zapalone świece, które umieszczały uroczyście przed relikwiami świętej, prosząc o wszelkie łaski, głównie o dobre zamążpójście. W 1831r., po kasacie oliwskiego klasztoru, kult św. Oliwy zaginął i nigdy nie został przywrócony.