Chomiczki

Pochodzenie słowa "chomiczki" jest łatwe do odgadnięcia. Wystarczy przeczytać moje nazwisko. Już od najmłodszych lat zwracano się do mnie "chomik" lub "chomiczek". Tego ostatniego określenia używali koledzy i przyjaciele, uważając że idealnie pasuje do mojej "mikrej" postury.

Pasją, której oddaję się od kilkunastu lat jest poszukiwanie - w dostępnych źródłach - mało znanych wydarzeń, które miały miejsce na Pomorzu. W tym miejscu chciałbym je publikować. Krótkie historyjki, które, jak sądzę, przedstawię w sposób lekki, łatwy i przyjemny, będą dotyczyły zarówno przeszłości jak i teraźniejszości. Będzie tak jak w życiu. Czasami wesoło, czasami smutno.

Poszczególne teksty pogrupowałem w dobranych terytorialnie " szufladkach" w taki sposób, żeby każdy chomiczek został przypiany do miejsca, którego dotyczy.

Trójkąt Naukowy

Patrząc na plan Gdańska łatwo zauważyć, że teren pomiędzy ulicami: Wałową, Łagiewnikami oraz Wałami Piastowskimi ma kształt zbliżony do trójkąta. Mieszczą się tam ważne miejskie instytucje: Biblioteka PAN, Archiwum Miejskie oraz liceum im.Mikołaja Kopernika,czyli popularna gdańska "Jedynka". Wszystkie te obiekty powstały na początku XX wieku, kiedy zlikwidowano północną pierzeję fortyfikacji miejskich. Zniwelowano wówczas wały ziemne oraz zasypano fosy. a na pozyskanym w ten sposób terenie, w latach 1901-1905, wzniesiono kompleks w/w obiektów. Projektantami całości byli dwaj gdańscy architekci, Karl Kleefeld i Karol Fehlhaber, którzy natchnienia szukali w budowlach średniowiecznych, gdyż ostre łuki, biforia czy maswerki ewidentnie nawiązują do "bałtyckiego gotyku". 
Jako pierwszy oddano do użytku gmach Państwowego Archiwum, który miał służyć nie tylko gdańszczanom, ale także mieszkańcom całej prowincji Prusy Zachodnie. Stało się to 14 lutego 1903 roku, kiedy długoletni gdański archiwista Max Bär,uroczyście otworzył podwoje nowej placówki. Niespełna dwa lata później, 14 listopada 1904 roku, mieszkańcy Gdańska z zaciekawieniem obserwowali niezwykły pochód. Brało w nim udział kilkuset uczniów szkoły Piotra i Pawła, którzy wraz z gronem profesorskim opuscili dotychczasową siedzibę i maszerując ulicami Głównego i Starego Miasta zmierzali do nowego budynku szkolnego.
Wreszcie w lutym 1905 roku ukończono budowę nowego gmachu Miejskiej Biblioteki. Ponieważ dotychczasowa siedziba mieściła się tuż obok - w kościele św. Jakuba -, więc przenoszenie zbiorów trwało zaledwie kilkanaście dni. 
Uruchomienie w jednym miejscu, tak ważnych dla miasta instytucji, spotkało się z żywym zainteresowaniem mieszkańców Gdańska, którzy szybko znaleźli trafne określenie dla nowego kwartału miasta  - Trójkąt Naukowy, chociaż oficjalnie obowiązujaca nazwa brzmiała - Plac Hanzy.