Markowe Impresje

Najmłodszym "dzieckiem" mojej strony internetowej jest zakładka zatytułowana "Markowe Impresje". Tytuł został wybrany nieprzypadkowo, gdyż w tym miejscu będę przedstawiał krajoznawcze atrakcje nie tylko Trójmiasta, ale całego województwa pomorskiego, w sposób nietypowy, daleki od przewodnikowej poprawności. Zarówno teksty jak i fotografie będą oddawać nastrój chwili, przelotne wrażenia czy też subiektywne odczucia autora a dobór tematów odzwierciedli moje aktualne zainteresowania. Nie należy spodziewać się zbyt wielu "przewodnickich seriali", gdzie poszczególne tematy są uporządkowane i kontynuowane, ponieważ moja fantazja oraz ciekawość świata skutkuje tym, że biorę aparat cyfrowy do ręki i... ruszam gdzie mnie oczy poniosą.

Kaszubska Wygoda

W pobliżu lewego, północno-zachodniego brzegu Jeziora Raduńskiego znajduje się miejscowość Wygoda. Osada malowniczo położona w głębokiej dolinie, przez którą biegnie droga z Miechucina do Borucina. Jest to szczególna siedziba parafii - erygowanej w 1906 r. - składająca się wyłącznie z: kościoła, plebanii, organistówki, kuźni, cmentarza oraz sklepu spożywczego. Nad całą okolicą dominuje neobarokowa świątynia wzniesiona w latach 1913-1915 według projektu kolońskiego architekta Fritza Kunsta. Doskonałe proporcje tej orientowanej, zbudowanej z licowanej cegły budowli, powodują, że warto zatrzymać się chociaż na chwilę i zajrzeć do środka.

W ołtarzu głównym wykonanym ze stiuku umieszczona jest figura patrona kościoła, św. Józefa, który trzyma w ręku białą lilię oznaczającą niewinność oraz czystość serca. Jednonawowe, przestronne wnętrze przykryte jest płaskim, dekoracyjnym stropem.Natomiast na emporze chórowej, podtrzymywanej przez dwie żłobkowane kolumny, znajdują się 14 głosowe organy skonstruowane w Wittemberdze na początku XX w. Dwa ołtarze boczne ( Serca Jezusowego i Matki Boskiej) oraz kolorowe witraże przedstawiające św. Męczenników Kościoła dopełniają zabytkowe wnętrze świątyni. Pierwszym proboszczem parafii w Wygodzie był ksiądz Anastazy Sadowski, uhonorowany przez wdzięcznych parafian- sprowadził na Kaszuby truskawki- niewielkim pomniczkiem, zwieńczonym rzeźbą Jezusa Chrystusa a umieszczonym obok głównego portalu wejściowego.

Jednakże najciekawszym elementem architektonicznym całego sakralnego kompleksu jest zlokalizowane przed zachodnią fasadą kościoła oraz nawiązujące do pierwszych bazylik chrześcijańskich Atrium. Ten rzadko już dzisiaj występujący przedsionek, otoczony arkadową kolumnadą, ma przypominać wiernym czasy św. Piotra, kiedy to grzesznicy czasowo wykluczeni ze wspólnoty religijnej musieli odbywać pokutę na zewnątrz świątyni.

Kaszubska Wygoda
Kaszubska Wygoda
Kaszubska Wygoda
Kaszubska Wygoda
Kaszubska Wygoda
Kaszubska Wygoda
Kaszubska Wygoda
Kaszubska Wygoda
Kaszubska Wygoda