Kociewie i Bory Tucholskie

Naukowcy nie potrafią ostatecznie rozstrzygnąć, jaka jest etymologia (pochodzenie) słowa "kociewie". Istnieje aż dziewięć wersji. Mnie najbardziej podoba się wariant, w którym pierwotnym słowem jest "kociołek" czyli niewielkie zagłębienie terenu. Precyzyjne określenie granic regionu nie jest łatwe. W przybliżeniu można Kociewie usytuować pomiędzy Tczewem na północy a Świeciem na południu. Wschodnia granica opiera się o Wisłę, a zachodnia przebiega w okolicy Starej Kiszewy. Zajmowany obszar liczy 3 tys. km2 i około 250 tys. mieszkańców.
Najbardziej atrakcyjnym turystycznie fragmentem tych krain są Bory Tucholskie a szczególnie okolice Tlenia, Osieka i Ocypla. Równie popularny jest szlak kajakowy na Czarnej Wodzie, od Lipusza do Błędna. Najlepiej jednak przyjechać tu jesienią, gdy kociewskie lasy pełne są grzybów.

ZałącznikWielkość
markus_kociewie.pdf125.54 KB