Sopot

Kiedy w 1283 roku książę pomorski Mściwój II przekazywał oliwskim cystersom 16 wsi (była to rekompensata za utracone na rzecz Krzyżaków dobra w okolicy Gniewu), Sopot został wymieniony po raz pierwszy w oficjalnych dokumentach. Jednakże sama miejscowość jest znacznie starsza. Archeolodzy przypuszczają, że sopocki gród powstał na przełomie VIII i IX wieku. Ludność zajmowała się tu głównie rybołówstwem, przekazując część połowu właścicielom wsi - oliwskim cystersom. Od XVI wieku pojawiają się nowi mieszkańcy. Zamożni gdańscy mieszczanie i pomorscy magnaci budują dla siebie letnie rezydencje. Obok dworków wznoszono młyny wodne i karczmy. Zakładano także ogrody i parki. Dwór Sierakowskich jest ostatnim reliktem tamtych czasów. Wieś na początku XX wieku uzyskała prawa miejskie, a uroczysty dokument podpisany przez cesarza Wilhelma II w dniu 8 października 1901 roku brzmiał następująco: "W związku z raportem z 25 września br. mam zamiar krajowej Gminie Sopot w powiecie wejherowskim w Prusach Zachodnich pozwolić niniejszym w łaskawości na przyjęcie miejskiej ordynacji".

ZałącznikWielkość
markus_sopot.pdf132.19 KB