Żuławy

Jeżeli popatrzymy na mapę Polski i odnajdziemy miejsce gdzie Wisła uchodzi do morza, bez trudu zauważymy, że końcowy odcinek rzeki układa się w wyraźny trójkąt. Jego podstawa, opiera się o brzeg morski a wierzchołek skierowany jest na południe. To Żuławy - płaska jak stół kraina o powierzchni ok. 170 tys. hektarów. Około 30% tego obszaru stanowią depresje, treny położone poniżej poziomu morza, natomiast wypiętrzenia z ledwością przekraczają 10 m. n.p.m.

Żuławy powstawały przez blisko 5 tysięcy lat. Rumowisko skalne niesione przez Wisłę zasypywało płytką morską zatokę odciętą od morza wałem wydmowym niepozwalającym na ponowne wtargnięcie Bałtyku na ten teren. Człowiek zamieszkał na Żuławach stosunkowo niedawno - dopiero w XIV w. zaczęto się tu osiedlać. Od tego czasu do dnia dzisiejszego trwa żmudna walka z nadmiarem wody. Do jej przepompowywania niegdyś służyły wiatraki, obecne robią to potężne pompy elektryczne.

ZałącznikWielkość
markus_zulawy.pdf130.91 KB