Markowe Trasy | Memento Mori

"Pamiętaj o śmierci" - to jedyne słowa jakie kartuski mnich mógł wypowiedzieć witając lub żegnając swoich konfratrów. Poza tym obowiązywała reguła milczenia. Zakonnicy większość dnia spędzali w swoich samotniach - eremach - modląc się lub pracując w ogrodzie otaczającym ich miejsce bytowania. Kartuzy, obecnie niewielkie miasteczko, było ich własnością przez 400 lat. Spacerując po mieście zajrzymy do kartuskiego kościoła oraz zwiedzimy Muzeum Kaszubskie.

Lokalizacja: 
Memento Mori
Memento Mori
Memento Mori