Markowe Wanogi

Róża Ostrowska i Izabella Trojanowska w "Bedekerze Kaszubskim" piszą tak: "Wanoga to wędrowiec, włóczęga, czasem zwany też wanożnikiem. Tym, którzy wanożą, czyli wędrują po Kaszubach, proponujemy mianem wanogi zastąpić sztywne i ogólnikowe miano turysty."

Wanoga to także krótka wyprawa krajoznawcza, wycieczka piesza, rowerowa, samochodowa, ale również spływ kajakowy.

Samotne włóczęgi zaprowadziły mnie do Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, gdzie w 1991r. wraz z przyjaciółmi założyłem klub turystyczny "Wanożnik".
Nieprzerwanie od piętnastu lat peregrynujemy wspólnie po całym Pomorzu nie omijając Trójmiasta. Właśnie takie krajoznawcze wyprawy będę ilustrował zdjęciami oraz uzupełniał przewodnickim komentarzem.

Przewodnicka wyprawa - Oksywie cz.III - 2006.12.09

Kościół Garnizonowy Marynarki Wojennej p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej, zbudowany w 1939 r. według projektu warszawskiego architekta profesora Mariana Lalewicza, był kolejnym "przystankiem" na naszej sobotniej trasie ( Fot. 1). Spore wrażenie zrobiło na nas współczesne wnętrze a szczególnie witraże tematycznie nawiązujące do charakteru świątyni ( Fot. 2). Przy Rondzie Bitwy Pod Oliwą podziwialiśmy zespół przedwojennych budynków określanych wspólnym mianem - Dowództwo Floty. Szczególną uwagę skupiała półkolista brama wjazdowa z wyeksponowanym tekstem rozkazu marszałka Józefa Piłsudskiego z 1918 r. mówiącym o utworzeniu polskiej Marynarki Wojennej ( Fot. 3). Jednym z ostatnich miejsc, jakie odwiedziliśmy był Cmentarz Marynarski mieszczący się przy ulicy A. Muchowskiego gdzie usłyszeliśmy o tragicznych losach gen. Orlicz-Dreszera, którego doczesne szczątki spoczęły w 1936 r. właśnie na tej nekropolii ( Fot. 4, 5, 6).

Przewodnicka wyprawa - Oksywie cz.III - 2006.12.09
Przewodnicka wyprawa - Oksywie cz.III - 2006.12.09
Przewodnicka wyprawa - Oksywie cz.III - 2006.12.09
Przewodnicka wyprawa - Oksywie cz.III - 2006.12.09
Przewodnicka wyprawa - Oksywie cz.III - 2006.12.09
Przewodnicka wyprawa - Oksywie cz.III - 2006.12.09